crop insurance: या १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी अनुदान

जिल्हानिहाय शेतकरी मदतीची रक्कम

 • पुणे ५२,९०० ४२,८३,९९,०००
 • सातारा २४,७५४ १७,०४,३४,०००
 • सांगली ४५,८६८ ४२,२५,१६,०००
 • सोलापूर ६५,१६६ ११०,५६,५८,०००
 • कोल्हापूर ५,८६२ ३,७६,९४,०००
 • नाशिक ९८,२१० ८९,२०,५०,०००
 • धुळे ५७,९६४ ५१,०४,१८,०००
 • जळगाव २७,३७० २७,७६,४०,०००
 • नगर २,५४,६९१ २९०,९१,३३,०००
 • नंदुरबार १०७ ६,६८,०००
 • एकूण ६,३२,८९३ ६७५,४५,१०,०००

 

👉50 हजार प्रोत्साहन अनुदानाची दुसरी यादी येथे पहा

 

👉शेतकऱ्यांनी आपले पीकविमा स्टेट्स

👉येथे क्लिक करून पहा

error: Content is protected !!