HSC Exam : विद्यार्थ्यांसाठी दर महिन्याला घेतली जाणार प्रेरणा परीक्षा

असे असणार वेळापत्रक संभाव्य वेळापत्रक

  • ७, ८, ९ सप्टेंबर : प्रथम घटक चाचणी
  • ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर : प्रथम सत्र सराव परीक्षा
  • ३० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर : द्वितीय घटक चाचणी
  • २६ डिसेंबर ते १ जानेवारी : प्रथम सराव परीक्षा
  • २२ ते २९ जानेवारी : द्वितीय सराव परीक्षा

 

Home

error: Content is protected !!