Mahadbt Farmer new list महाडीबीटी कृषि लाभार्थी यादी जाहीर

Mahadbt Farmer new list महाडीबीटी कृषि लाभार्थी यादी

जिल्हा : अकोला

जिल्हा : अमरावती

जिल्हा : अहमदनगर

जिल्हा : उस्मानाबाद

जिल्हा : औरंगाबाद

जिल्हा : कोल्हापूर

जिल्हा : गडचिरोली

जिल्हा : गोंदिया

जिल्हा : चंद्रपूर

जिल्हा : जळगाव

जिल्हा : जालना

जिल्हा : ठाणे

जिल्हा : धुळे

जिल्हा : नंदुरबार

जिल्हा : नागपूर

जिल्हा : नांदेड

जिल्हा : नाशिक

जिल्हा : परभणी

जिल्हा : पालघर

जिल्हा : पुणे

जिल्हा : बीड

जिल्हा : बुलढाणा

जिल्हा : भंडारा

जिल्हा : यवतमाळ

जिल्हा : रत्नागिरी

जिल्हा : रायगड

जिल्हा : लातूर

जिल्हा : वर्धा

जिल्हा : वाशिम

जिल्हा : सांगली

जिल्हा : सातारा

जिल्हा : सिंधुदुर्ग

जिल्हा : सोलापूर

जिल्हा : हिंगोली

👉जमिनीचे नकाशा गट नंबर टाकून पहा 

error: Content is protected !!