या बाजार समितीत सोयाबीनला मिळतोय 6000 हजार रुपये दर

बाजार समिती सोयाबिन दर –

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2023
सिल्लोड क्विंटल 12 5000 5100 5050
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4831 4831 4831
01/04/2023
उदगीर क्विंटल 3909 5250 5326 5288
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5151 5100
राहता क्विंटल 3 4955 5120 5050
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 5160 5265 5240
परभणी लोकल क्विंटल 263 5050 5150 5100
लाखंदूर लोकल क्विंटल 6 4400 4450 4425
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 100 4630 5312 5275
नागपूर पांढरा क्विंटल 254 4500 5100 4950
वडूज पांढरा क्विंटल 20 5200 5300 5250
जालना पिवळा क्विंटल 3815 4400 5200 5100
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 2 5100 5100 5100
भोकरदन पिवळा क्विंटल 15 5010 5200 5150
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 143 4800 5000 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 4835 4835 4835
परतूर पिवळा क्विंटल 23 4950 5227 5211
वरोरा पिवळा क्विंटल 74 4500 4900 4700
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 146 5126 5252 5189
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 5000 5400 5200
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
राजूरा पिवळा क्विंटल 34 5018 5115 5055
पुलगाव पिवळा क्विंटल 27 4820 5051 5000
देवणी पिवळा क्विंटल 26 5150 5361 5255
31

आजचे तूरीचे चालू बाजार भाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!