बाजार समितीनुसार वाढीव कापसाचे बाजारभाव पहा

बाजारसमिती बाजारभाव

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/04/2023
मनवत क्विंटल 7410 6700 8290 8150
किनवट क्विंटल 51 7500 8000 7750
भद्रावती क्विंटल 410 7125 8100 7600
वडवणी क्विंटल 54 7650 8050 8000
मौदा क्विंटल 130 7800 8140 7970
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 24 8000 8000 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2408 7700 8200 8000
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1300 7650 8050 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2992 7500 8150 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 264 7000 8040 7900
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7700 8260 7950
वरोरा लोकल क्विंटल 1999 7000 8200 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2380 8082 8150 8106
काटोल लोकल क्विंटल 110 7700 8150 8000
कोर्पना लोकल क्विंटल 2357 7200 7950 7700
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 350 7800 8100 8000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10011 7500 8315 7920
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 285 7800 8200 8000
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1403 8050 8151 8075
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 4225 7500 8355 8175
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2700 8150 8300 8200
नरखेड नं. १ क्विंटल 68 7700 7900 7800
10/04/2023
भद्रावती क्विंटल 111 7300 8100 7700
वडवणी क्विंटल 156 7600 8050 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 949 7700 8200 8000
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 140 6500 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1416 7500 8100 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 797 7000 8200 7800
काटोल लोकल क्विंटल 65 7700 8000 7900
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 170 7800 8100 8000
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 7500 8000 7750

विहिर अनुदान योजना 4लाख अनुदान सुरु येथे करा अर्ज

error: Content is protected !!