mxc cotton बाजारसमिती नुसार कापूस बाजारभाव

कापसाचे चालू बाजारभाव बाजारसमिती नुसार
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/04/2023
राळेगाव क्विंटल 3000 7300 7910 7850
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 9 7500 7500 7500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2462 7900 7950 7930
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 910 7600 7900 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 1204 7300 7850 7700
मनवत लोकल क्विंटल 10000 6700 8115 8005
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 7000 7900 7500
काटोल लोकल क्विंटल 115 7000 7850 7650
कोर्पना लोकल क्विंटल 2615 7000 7600 7400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 235 7500 7850 7750
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9030 7200 7990 7520
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 7840 8045 7950
19/04/2023
सावनेर क्विंटल 2200 7900 7900 7900
मनवत क्विंटल 6000 6700 8080 7975
सेलु क्विंटल 3093 6500 8060 7980
किनवट क्विंटल 35 7300 7700 7550
राळेगाव क्विंटल 2210 7400 7950 7900
भद्रावती क्विंटल 620 7000 7860 7430
समुद्रपूर क्विंटल 1832 7500 8035 7800
घणसावंगी क्विंटल 150 7200 8100 8000
वडवणी क्विंटल 106 7350 7800 7700
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 28 7740 7900 7900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 835 7650 7925 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 3091 7500 8000 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 1308 7700 7990 7800
जिंतूर लोकल क्विंटल 693 6500 7850 7430
वरोरा लोकल क्विंटल 2020 7600 7900 7750
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 445 6900 7950 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 700 7100 7800 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1172 7875 7925 7906
काटोल लोकल क्विंटल 165 7500 7900 7750
कोर्पना लोकल क्विंटल 4480 6500 7725 7350
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 255 7500 7850 7700
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8510 7200 8080 7615
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 920 7450 8000 7800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 255 7700 7900 7800
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 7380 7850 7550
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 4225 7400 8131 7960
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2700 7970 8090 8000
नरखेड नं. १ क्विंटल 66 7700 8000 7900
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 7600 7900 7750

👉शेतकऱ्यांना विहीरीसाठी आता 4लाख रुपये असा घ्या लाभ

👉जमिनीचा नकाशा डाऊनलोड करा 1मिनिटात मोबाईलवर

error: Content is protected !!