Tag: grampanchayat salary

Gram Panchayat Salary : सरपंच आणि उपसरपंच पगार तब्बल इतक्या रुपयांनी वाढले.

Gram Panchayat Salary : सरपंच आणि उपसरपंच पगार तब्बल इतक्या रुपयांनी वाढले. गावाच्या ग्रामपंचायत कर्मचारी सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात…

error: Content is protected !!