Tag: mahadiscom

एक शेतकरी एक डीपी योजना2023 राबविण्यास मंजुरी नवीन शासन निर्णय आला

राज्यात महावितरण कंपनी मार्फत एक शेतकरी एक डीपी योजना आहे राबविण्यात येत आहे 2020 संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक एक आहे…

error: Content is protected !!