Tag: msedcl bill payment

Mahavitaran Bill: शेतकऱ्यांना विजबील माफ; ‘या’ तारखेपर्यंत करा हे काम

Mahavitaran Bill: कृषिपंप विजबील थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना सूट; ‘या’ तारखेपर्यंत विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ Mahavitaran : महावितरणची प्रादेशिक…

error: Content is protected !!