सरपंच, उपसरपंचाचे पगार वाढले.

Grampanchayat salary ग्रामपंचायत मानधन

ग्रामपंचायत मानधन लोकसंख्या 0-2000

सरपंच मानधन ₹ 3000 ₹ प्रति महिना असतो.
उपसरपंच मानधन पगार ₹ 1000 प्रति महिना असतो.
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो.
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 2250 असतो.
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 750 असतो.

2001 मध्ये 8000 लोकसंख्या असलेल्या

सरपंचाचे मानधन ₹ 4000 प्रति महिना असतो
उपसरपंचांचा पगार ₹ 1500 प्रति महिना असतो
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3000 असतो
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1125असतो

8000 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या

सरपंच ₹5000 प्रति महिना असतो
उपसरपंच ₹ 2000 प्रति महिना असतो
सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो
सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3750 असतो
उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1500 असतो.

👉 नवनवीन अपडेट्स येथे वाचा

error: Content is protected !!