Talathi Bharti : तलाठी भरतीचे वेळापत्रक आणि हॉल तिकीट जाहीर करा डाउनलोड

Talathi Bharti time table : आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालय हे तलाठी (गट-क) मधील एकूण ४३४४ पदे भरण्यासाठी राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांतील विविध केंद्रांवर ऑनलाईन परीक्षा (संगणक आधारित चाचणी) घेणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत संवर्ग.

TCS कंपनीने उपरोक्त तलाठी भरती परीक्षेच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत. या भरतीसाठी आवश्यक असलेली परीक्षा 17 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2023 या 19 दिवसांच्या कालावधीत दिली जाईल आणि ती 3 सत्रांमध्ये विभागली जाईल.

 

परीक्षा 17 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2023

वेळापत्रक – Click Here

परीक्षा केंद्र शहर – Click Here

प्रवेशपत्र – Click Here

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.


error: Content is protected !!